سه تفنگداران
دانشجویان رشته ریاضی کاربردی دانشگاه پیام نور خلخال

با سلام حضور سروران گرامی

ورود شما را به وبلاک سه تقنگ داران خیر مقدم عرض می نماییم

 

لطفا با نظراهای خود در کامل شدن این وبلاگ ما را یاری کنید

E-mail: akbar_setofangdar1@yahoo.com

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٧ - اکبر آقاکشی زاده

 

 مرکز رياضيات دانشگاه RICE http://math.rice.edu
رياضيات ايالت اوكلاهاما http://www.math.okstate.edu 
استادان رياضي و علوم کامپيوتر http://www.wisdom.weizmann.ac.il
مركز رياضيات دانشگاه واشينگتنhttp://www.math.washington.edu  
 کاربرد گروهي جبر درLinz  http://www.algebra.uni-linz.ac.at
رياضيات و آمارhttp://www.math.mun.ca 
دانشگاه هارواردmath.harvard.edu 
اطلاعات شغلي رياضيات www.mathjobs.org/jobs 
هندسه www.cs.elte.hu/geometry 
آزمايشگاه رياضياتhttp://www.cecm.sfu.ca 
 مرکز رياضياتMinnesotahttp://www.math.umn.edu
سيستم کنترل و ديناميکhttp://www.cds.caltech.edu 
انجمن سخت کوشي رياضيhttp://www.math.ntnu.no 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٦ - اکبر آقاکشی زاده